รถม้า ราชพาหนะ ในหลวง รัชกาลที่9 ครั้งเสด็จฯ ทรงงาน จ.แม่ฮ่องสอน

ในช่วงปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ – ๒๕๒๖ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จพระราชดำเนินเพื่อดำเนินงานในพื้นที่ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริเป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากภายในพื้นที่ศูนย์ที่กว้างกว่า ๘,๐๐๐ ไร่ เป็นพื้นที่ทุรกันดาร อยู่ห่างชายแดนเพียง ๑๖ กิโลเมตร ไม่มีถนน มีแต่ดินลูกรัง ทำให้มีความยากลำบากในการเสด็จฯ

กรมชลประทานจึงได้จัดสร้างรถม้า เพื่อใช้เป็นพระราชพาหนะในการรับเสด็จฯ อำนวยความสะดวกในการทรงงาน โดยจัดสร้างรถม้า ๔ ที่นั่ง ใช้ม้าเทียม ๒ ตัว จำนวน ๑ คัน และรถม้า ๒ ที่นั่ง ใช้ม้าเทียม ๑ ตัว จำนวน ๒ คัน โดยใช้แบบจากรถม้าและม้าเทียมจากจังหวัดลำปาง

กระทั่งในวันเสด็จฯ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๔ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงงานที่ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ทรงเลือกใช้รถม้า ๒ ที่นั่ง ใช้ม้าเทียม ๑ ตัว ในการเสด็จทรงงาน โดยมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร คอยตามเสด็จฯอย่างใกล้ชิด

ปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีภายในโรงจอด สำนักงานชลประทานที่ 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นานถึง 26 ปี ดูแลรักษาเป็นอย่างดี เพราะเป็นความภาคภูมิใจของข้าราชการกรมชลประทาน ที่ได้สนองงานตามพระราชดำริ

หลังจากนี้จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม รถม้าพระที่นั่งทั้ง 3 คัน พร้อมจัดทำภาพพระราชกรณียกิจและเรื่องราวการทรงงานให้ประชาชนได้ศึกษาและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร หาที่สุดมิได้

ที่มา Workpointnews. , บล๊อค”ตามรอยพ่อ”สำนักข่าวเจ้าพระยา
http://www.chaoprayanews.com/…/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1…/

Fb: Njoy Mylife