shelf.ladder with stand.1

ชั้นบันได พร้อมขาตั้ง

2,700 ฿

ชั้นบันไดไม้ไผ่ ยืนได้ด้วยตัวเอง รับน้ำหนักได้มาก แข็งแรง ใช้วางหนังสือ สิ่งของ ต่างๆ ประหยัดพื้นที่ ตกแต่งห้องให้สวยงาม