16814-940x705

ขนมงามน(งาม่อน)

25 ฿

ขนมงามน(งาม่อน)
• เป็นงาที่มีเมล็ดกลมๆ มีกลิ่นเฉพาะตัว ชาวแม่ฮ่องสอนเราใช้เป็นส่วนผสมข้าวปุ๊ก(ข้าวนุกงา) แขกที่มาเยี่ยมเราที่แม่ฮ่องสอนในหน้าหนาวมักจะได้ทานกัน รับประกันความอร่อย ราคาจำหน่ายถุงละ 25 บาท

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ขนมงามน(งาม่อน)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *