028a

ชั้นบันได L

2,750 ฿

ชั้นบันไดไม้ไผ่ วางอิงผนัง รับน้ำหนักได้มาก แข็งแรง ใช้วางหนังสือ สิ่งของ ต่างๆ ประหยัดพื้นที่ ตกแต่งห้องให้สวยงาม