DSC04857

stool table in set

12,000 ฿

ชุดโต๊ะสตูลไม้ไผ่ มี 3 ชิ้นงาน จัดเรียง หรือจัดเก็บได้ง่าย เหมาะสำหรับ ตั้งโชว์ของ ไว้ตามห้อง ต่างๆ ดูดี  มีรสนิยม