ถั่วทอง1

ถั่วทอง

55 ฿

ถั่วทอง
•  ถั่วเหลืองคั่วเกลือ  ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุตชาวไต(ชาวไทยใหญ่ดังเดิม) เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความโดดเด่น สะท้อนให้เห็นถึงประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองแม่ฮ่องสอนในอดีต ให้คนรุ่นต่อไปได้เรียนและรู้สืบทอด การผลิตขนาดถุง กว้าง 10.5 ซม.* ยาว 19 ซม. บรรจุน้ำหนัก 80 กรัม ราคาจำหน่ายชิ้นละ 55 บาท

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ถั่วทอง”

Your email address will not be published. Required fields are marked *